Categories
Disseny Persones

PAC2: Cos, objecte i espai

Volum seleccionat:

Per l’elecció del volum, m’he basat en el sistema de J.C. Jones “Divergència – Transformació – Convergència”, el procés s’inicia amb una fase d’anàlisis que implica especificar el problema, obtenir informació, continua amb una fase de síntesis, que ens permetrà obtenir solucions adequades i acaba amb una fase d’avaluació de solucions.

Per dur a terme aquesta activitat, utilitzaré un volum de 31 x 24 x 22 cm.

Quina és la funció principal atorgada al volum?

Una de les necessitats que sovint podem tenir és l’ús d’una paperera, ja que a vegades no en tenim de prop i contaminem els terres, tirant la brossa on no toca.

Com creus que ha de funcionar, quines parts creus que ha de tenir, com preveus que es faci servir?

La funció principal serà de paperera, ja sigui tirar qualsevol objecte, paper, deixalla… De manera asseguda a la cadira o de peus.

Aquesta tasca, per tant, requereix una posició antinatural i flexionar el nostre cos, en conseqüència, haurem d’adaptar aquest volum a les nostres necessitats.

Per això serà necessari, fer un ús de suports, que ens permetin enganxar la nostra paperera a la paret, per exemple, a una altura més adequada a la nostra figura humana.

També podrem crear unes potes, que ajudin a fer de suport i a mantenir dret, la nostra estructura. Un cop hàgim mesurat correctament l’espai, podrem trobar la mida adequada d’altura de la nostra paperera, amb la finalitat que sigui utilitzada per persones amb mobilitat reduïda, o no, sense la necessitat d’inclinar-se.

Quina necessitat, desig o millora t’ha portat a definir aquestes funcions?

Actualment, a la meva habitació no disposo de paperera, i en tractar-se d’època de refredats, em trobo sovint que he fet ús de mocadors i en necessitar tirar-lo m’he hagut d’aixecar a la cuina per poder deixar-lo.

La ubicació que he escollit és al costat de la meva taula i cadira d’estudi, espai on passo la major part del temps. Un lloc que em queda pròxim, és visible i accessible per a tothom i a la vegada no és cap obstacle de pas per a ningú.

Categories
Disseny Persones

PAC1: Disseny Universal

Selecciona i descriu un espai

L’espai que he escollit per aquesta activitat és la Biblioteca Pública Carles Rahola, situada al carrer Emili Grahit de Girona.

Aquest espai va obrir les portes el 23 de desembre de 2014, tot i que la inauguració oficial va ser el 13 de gener de 2015.

Consta d’una dimensió de 7055 m², distribuïts en diferents sales i auditoris, tant per a infants com per a adults. Actualment, consta de més de 238.201 documents i és un punt de trobada de moltes persones, que interactuen entre elles i amb els diferents elements de l’espai.

Per què he escollit aquest espai?

La Biblioteca Pública Carles Rahola és un edifici que forma part de la meva ciutat, on tinc i tindré lliure accés dins de l’horari preestablert de l’espai i es troba a prop de casa meva, i va ser un lloc que vaig visitar molt durant els meus estudis de batxillerat.

És un espai dotat de gran tranquil·litat, on podré fotografiar observar i prendre mesures sense problemes, ja que en tractar-se d’una Biblioteca, és un espai silenciós i adequat per un ambient acadèmic.

Trobem diversos espais com per exemple punts de lectura, sales infantils, sales per adults, dos auditoris, sales per poder fer estudi, sales per escoltar vinils… Per tant, serà un espai amb gran interacció entre diverses persones de totes les edats i perfils, també ens permetrà veure com les persones interactuen amb els diferents elements de l’espai. Trobarem també punts de cerca d’informació a través d’ordinadors i/o a través dels mateixos llibres.

Fotografies de l’espai

Un plànol